Novell i "Ponton"

Ponton är en litterär tidskrift av och för unga.
Jag fick den stora äran att skriva en novell till det senaste numret (nr. 3)! 

Novellen heter "Noo & Michelle". 

Ponton!